Jump to Navigation

發表新回應

<h1>Litvanya'da D&uuml;nyanın İlk Koleksiyon Kripto Parası &Ccedil;ıktı</h1>
<p>Sanayi &uuml;retimi, istihdam, reel gelir ve toptan-perakende ticaretinde durgunluklar g&ouml;r&uuml;lmektedir. kararını vermek i&ccedil;in, GSYH'deki &uuml;&ccedil; aylık d&uuml;ş&uuml;şler durgunluk beyan etme kararına her zaman uymamaktadır.</p>

<h2>Element Altın</h2>

<p>Patlama yıllarında ekonomiyi zirveye &ccedil;ıkaran yatırımcıların aşırı coşkusu ve bir piyasa &ccedil;&ouml;k&uuml;ş&uuml;nden sonra http://lilycafe6.fikket.com/ d&uuml;zeyde ortaya &ccedil;ıkan karşılıklı kıyamet ve k&ouml;t&uuml;mserlik, piyasa sallanırken reel ekonomik ve finansal fakt&ouml;rlerin etkilerini artworkırmaktadır. Ayrıca, t&uuml;m ekonomik eylemler ve kararlar her zaman bir dereceye kadar ileriye y&ouml;nelik olduğu i&ccedil;in, yatırımcıların, işletmelerin ve t&uuml;keticilerin &ouml;znel beklentileri her zaman ekonomik bir gerilemenin başlangıcı ve yayılmasıyla ilgilidir. https://ourdoings.com/stevensonford81plauqs/ , durgunlukların neden ortaya &ccedil;ıkabileceğini ve hatta devam edebileceğini a&ccedil;ıklayan &ouml;nceki patlama zamanının aşırı coşkusuna veya durgunluk ortamının derin karamsarlığına bakma eğilimindedir. Keynesyen ekonomi bu kategoriye girer, &ccedil;&uuml;nk&uuml; bir durgunluk başladıktan sonra, hangi sebeple olursa olsun, yatırımcıların kasvetli “hayvan ruhları” piyasa karamsarlığına dayanan kendi kendini ger&ccedil;ekleştiren bir kısıtlı yatırım harcamaları kehaneti haline gelebilir.</p>

<p>Hem salgının etkisi hem de onu &ccedil;evreleyen korku ve belirsizlik &ouml;nemlidir. Durgunluklara katkılarından dolayı iktisat&ccedil;ılar tarafından psikolojik fakt&ouml;rler sıklıkla dile getirilmektedir.</p>

<p>İkincisi, konut sayımı ve sermaye malları ABD N&uuml;fus Sayımı tarafından yayınlanan yeni sipariş verileri gibi ekonominin kilit sekt&ouml;rlerini temsil eden &ccedil;eşitli devlet kurumlarından resmi olarak yayınlanan veri serileri. Bu verilerdeki değişiklikler, kısmen durgunluğun ne zaman başlayacağını tanımlamak i&ccedil;in kullanılacak olan GSYİH bileşenlerini hesaplamak i&ccedil;in kullanıldığından, durgunluğun başlangıcı ile aynı anda hafif&ccedil;e yol a&ccedil;abilir veya hareket edebilir. Sonuncusu, bir ekonominin başladıktan sonra durgunluğa ge&ccedil;işini teyit etmek i&ccedil;in kullanılabilecek, işsizlik oranlarındaki artworkış gibi gecikmeli g&ouml;stergelerdir.</p>

<ul>

<li>Bazı teoriler, durgunlukları finansal fakt&ouml;rlere bağlı olarak a&ccedil;ıklamaktadır.</li>

<li>Para arzında yetersiz b&uuml;y&uuml;me nedeniyle durgunluğu su&ccedil;layan parasalcılık, bu t&uuml;r teoriye iyi bir &ouml;rnektir.</li>

<li>Bunlar genellikle ya ekonomik durgunluktan &ouml;nceki ekonomik d&ouml;nemlerde kredi ve finansal riskin aşırı genişlemesine ya da durgunluğun başlangıcında para ve kredinin daralmasına ya da her ikisine odaklanır.</li>

<li>&Uuml;r&uuml;n pazarında mal ve hizmetler iş sekt&ouml;r&uuml;nde &uuml;retilmekte ve hane halklarına satılmaktadır.</li>

<li>Avusturya İş D&ouml;ng&uuml;s&uuml; Teorisi, kredi, faiz oranları, piyasa katılımcılarının &uuml;retim ve t&uuml;ketim planlarının zaman ufku ile belirli &uuml;retken sermaye malları arasındaki ilişkilerin yapısı arasındaki bağlantıları inceleyerek ger&ccedil;ek ve parasal fakt&ouml;rler arasındaki u&ccedil;urumu kapatır.</li>

<li>Enerji veya ulaşım gibi &ouml;nemli end&uuml;strileri etkileyen şoklar, ekonomideki bir&ccedil;ok işletmenin, iş&ccedil;iler, t&uuml;keticiler ve borsa &uuml;zerindeki dalgalanma etkileriyle yatırım ve işe alma planlarını eşzamanlı olarak azaltmasına ve iptal etmesine neden olacak kadar yaygın etkilere sahip olabilir.</li>

</ul>

<p>Saf ya da laissez-faire kapitalizminde &ouml;zel m&uuml;lkiyet vardır ve pazarlar ve fiyatlar koordinasyon ve doğrudan ekonomik faaliyettir. Sosyalizmde kamu m&uuml;lkiyeti vardır ve merkezi h&uuml;k&uuml;met planlaması ekonomik faaliyeti koordine eder. Sosyalistler, h&uuml;k&uuml;met karar vericilerinin bir b&uuml;t&uuml;n olarak toplumun &ccedil;ıkarlarını g&ouml;zeten ve doğru kararı vermek i&ccedil;in gereken bilgileri elde etmek i&ccedil;in her t&uuml;rl&uuml; &ccedil;abayı g&ouml;steren kişiler olduğuna inanmaktadır. Ancak kapitalistler, h&uuml;k&uuml;metin kongre lobi yapma politik g&uuml;c&uuml;ne sahip &uuml;reticilere lobi yapmayan t&uuml;keticilere g&ouml;re daha fazla tepki verebileceğini d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorlar.</p>

<p>Bunlara ISM Satın Alma Y&ouml;neticileri Endeksi, Konferans Kurulu &Ouml;nc&uuml; Ekonomik Endeksi, OECD Kompozit &Ouml;nc&uuml; G&ouml;stergesi ve Hazine getirisi eğrisi dahildir. Bunlar, durgunluk konusunda &ouml;nceden uyarı verebildikleri i&ccedil;in yatırımcılar ve ticari karar vericiler i&ccedil;in kritik &ouml;neme sahiptir.</p>

<p>Minskyite teorileri, finansal piyasaların spek&uuml;latif &ouml;foresindeki durgunluğun nedenini ve ka&ccedil;ınılmaz olarak patlayan, psikolojik ve finansal fakt&ouml;rleri birleştiren borca ​​dayalı finansal kabarcıkların oluşumunu arar. Birincisi, tarihsel olarak makroekonomik eğilimlerdeki değişimlerden &ouml;nce eğilimlerinde ve b&uuml;y&uuml;me oranlarında değişiklikler g&ouml;steren &ouml;nc&uuml; g&ouml;stergelerdir.</p>Main menu 2

by Dr. Radut.