Jump to Navigation

發表新回應

<p>Ben je op staande voet ontslagen? Dit betekent dat je geen recht meer hebt op salaris en dat je niet meer mag werken. Ook heb je door het ontslag op staande voet geen recht op een WW-uitkering, omdat je volgens het UWV verwijtbaar werkeloos bent. Ingeval van ziekte heb je geen recht op een ziektewetuitkering. http://vastcontractdrawturn.jigsy.com/entries/general/Hoe-Werkt-Ontslag-... hoe wij u kunnen helpen.</p>

<h2>Tips voor werknemers</h2>

<p>- Onderteken niets direct, zeker geen vaststellingsovereenkomst
- Geef duidelijk aan het niet eens te zijn met het ontslag
- Blijf beschikbaar voor werk
- Stuur een protestbrief waarin je aangeeft beschikbaar te blijven</p>

<h2>Onterecht ontslag op staande voet?</h2>

<p>Ontslag op staande voet wordt vaak te snel gegeven door werkgevers. De werknemer kan binnen twee maanden na zijn/haar ontslag op staande voet nog een beroep doen op de vernietigbaarheid van het ontslag. Het ontslag is in de navolgende situaties mogelijk vernietigbaar:</p>

<p>- er was geen sprake van een dringende reden
- de dringende reden is je niet direct meegedeeld
- het ontslag op staande voet is niet onverwijld gegeven
- de werkgever heeft geen bewijs</p>

<p>Het eerste wat er moet gebeuren is dat aan de werkgever de hiervoor genoemde protestbrief gestuurd wordt. Het versturen van deze brief is vaak slechts een formaliteit, voordat je de stap naar de rechter neemt. In de protestbrief moeten een aantal zaken benoemd worden,, waaronder</p>

<p>- dat je van mening bent dat je ontslag op staande voet onterecht is - dat daarom de arbeidsovereenkomst nog bestaat en
- dat je ervan uitgaat dat jouw loon wordt doorbetaald als ook
- dat je je beschikbaar blijft voor het verrichten van werkzaamheden.</p>

<h2>Kort geding opstarten</h2>

<p>Als de werkgever geen gehoor geeft aan de protestbrief en de loonbetaling niet laat doorlopen, dan is er - zoals gezegd - geen recht op een WW-uitkering. Daarnaast kan de werknemer ook gekort worden op zijn/haar bijstandsuitkering.</p>

<p>In een kort geding procedure verzoekt de advocaat namens jou aan de kantonrechter om het ontslag op staande voet onrechtmatig te verklaren. Daarnaast zal de advocaat namens jou vragen om de werkgever - op straffe van een dwangsom - te verplichten het loon door te betalen.</p>

<p>De rechter zal vervolgens alle omstandigheden van het ontslag in overweging nemen bij de beslissing, zoals de aard van het dienstverband, de dringende reden, de ernst van die dringende reden en de gevolgen en neemt normaal gesproken binnen enkele weken een beslissing.</p>

<h2>Extra tip voor werknemers</h2>

<p>- Ook wanneer het ontslag onterecht is, kan mogelijk met een scherpe brief en goed contact met de werkgever geprobeerd worden om het recht op een WW-uitkering - via een zogeheten vaststellingsovereenkomst - veilig te stellen. Neem dus altijd vrijblijvend en gratis contact op om jouw situatie door te spreken</p>

<h2>Gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten</h2>

<p>Onze Arbeidsrecht Advocaten hebben ook jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van ontslag en salarisvorderingen. Daarbij hangt de keuze van de te volgen weg onder meer af van de hoogte van de vordering, het soort werkgever en de wens van jou als klant. Dit alles tegen scherpe en waar mogelijk vaste tarieven.</p>Main menu 2

by Dr. Radut.